sieci teleinformatyczne
 

HelpDesk

Udostępnione tu rozwiązanie umożliwia zdalną pomoc.

1. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy zdalnej, zawsze najpierw skontaktuj się telefonicznie.

2. Następnie pobież program TN.exe (jeśli jeszcze nie masz go na swoim komputerze) i uruchom go.

3. Wybież ustalony rodzaj połączenia, a Twój komputer połączy się z komputerem serwisowym.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
- zdalne połączenie możliwe jest tylko wtedy, gdy Ty go uruchomisz
- zestawione połączenie jest szyfrowane
- będziesz mógł obserwować wszelkie zdalne działania na twoim komputerze
- w dowolnej chwili będziesz mógł przerwać połączenie

Rozwiązanie oparte jest na oprogramowaniu UltraVNC (licencja GPL).

Copyright (c)2013 TECHNET