sieci teleinformatyczne
 

POMIARY MIEDZIANEGO OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO                                            

Gorąco polecam, aby przy budowie okablowania żądać od instalatora wykonania końcowych pomiarów dynamicznych (pomiary parametrów określonych w normach dla danej klasy okablowania), lub zlecić wykonanie takich pomiarów niezależnemu wykonawcy. Tylko wtedy można mieć pewność, że okablowanie zostało wykonane poprawnie. Czy ktoś chciałby płacić za produkt, nie będąc pewnym, czy jest  pełnowartościowy? Praca aktualnej sieci nie jest wystarczającym dowodem poprawności wykonania okablowania. Zgodność z normami oznacza bezproblemową pracę wszystkich standardów sieciowych zaprojektowanych dla danej klasy okablowania, a nie tylko obecnych. Może się np. okazać, że aktualna sieć ethernet 100Base-T działa bez problemów, ale 10-krotnie szybsza 1000Base-T już nie, choć na danej klasie okablowania powinna. Wtedy użytkownik chcąc zastosować szybszą transmisję, będzie zmuszony wymienić okablowanie.

Zapraszam do kontaktu  w sprawach pomiarów nowego okablowania, po modyfikacjach i rozbudowie,
a także w przypadku problemów z funkcjonowaniem sieci czy w celu weryfikacji zgodności z 1Gigabitowym
ethernetem (1000Base-T) - chcesz mieć szybszą sieć, sprawdź na ile pozwoli Ci posiadane okablowanie,
zanim zainwestujesz w szybszy sprzęt sieciowy.

Przykładowy raport pomiarowy
Przyrządy pomiarowe

- Wirescope Pro firmy Agilent Technologies (zakres pomiarowy do 1000 MHz, poziom dokładności IV)

- OMNIScanner firmy Microtest/Fluke Networks ( zakres pomiarowy do 300 MHz, poziom dokładności III)

Medium fizyczne

kable miedziane TP (Twisted Pair) nieekranowane (U/UTP), jak i z ekranowaniem (F/UTP, S/FTP...)


Standardy pomiarowe

EIA/TIA kat. 3, 4, 5, 5E (obecnie 5), 6, 6A "Permanent Link" lub "Channel"
ISO11801, PN/EN 50173 klasa A, B, C, D, E, EA

Normy zgodności sieci:

10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4 1000BASE-T 10GBaseT
ATM-25 ATM-51 ATM-155
100VG-AnyLanTR-4 TR-16 Active TR-16 Passive


Cel pomiarów

Nadrzędnym celem pomiarów jest zapewnienie bezproblemowego użytkowania okablowania.

Realizuje się to przez zweryfikowanie zgodności okablowania strukturalnego z powszechnie obowiązującymi normami i standardami. Systemy okablowania strukturalnego są opisane przez międzynarodowe normy i standardy, które określają ich parametry. Pomiary wykonywane przez tester okablowania strukturalnego porównywane są automatycznie z wartościami granicznych zdeterminowanych przez te normy i standardy. Wyniki pomiarów są podstawą do przeprowadzenia w dalszej kolejności certyfikacji okablowania strukturalnego. Poprawność testów umożliwia weryfikację okablowania (struktury kablowej sieci komputerowej) pod kątem możliwości transmisyjnej. Testy wykonywane za pomocą powyższych testerów są odpowiedzią na podstawowe pytania, które odnoszą się do możliwości transmisyjnej kabli. Testy jednoznacznie sprawdzają czy nasza sieć komputerowa spełnia wymagania (parametry) stawiane n.p. dla kanału transmisyjnego typu 1000Base-T, 100Base-T czy tylko 10Base-T.
W okablowaniu strukturalnym elementem, który jest poddawany pomiarowi  jest tor transmisyjny. Tor transmisyjny składa się z jednego lub wielu połączonych ze sobą odcinków skręconych par przewodów oraz złącz. Przykładowym torem transmisyjnym jest połączenie kablowe od komputera podłączonego do sieci do zakończenia tego odcinka kablowego.

W przypadku wystąpienia problemów z torem transmisyjnym, pomocne są funkcje diagnostyczne miernika. Pozwalają one na ustalenie przyczyny i określenie miejsca występowania usterki.

Pomiary są więc przydatne nie tylko tuż po zainstalowaniu okablowania, by stwierdzić, czy zostało ono wykonane zgodnie z normami, ale również w czasie eksploatacji sieci, w przypadku wystąpienia problemów w jej funkcjonowaniu.


 Testowane parametry

Podczas testowania okablowania mierzymy parametry fizyczne torów transmisyjnych, które możemy podzielić na trzy kategorie:

1. Parametry mechaniczne
  a. poprawność podłączenia przewodów (mapa połączeń) - sprawdzenie poprawności połączenia przewodów
  b. długości torów transmisyjnych (długość przewodów [m])

2. Parametry propagacyjne
  a. opóźnienie propagacji (Delay) [ns]
  b. różnica opóźnień (Delay Skew) [ns] – parametr bardzo istotny przy jednoczesnej transmisi danych wieloma parami np. w Gigabitowym ethernecie
  c. tłumienie (ATTN) [dB] - jest parametrem określającym straty sygnału w torze transmisyjnym
  d. rezystancja [om]
  e. straty odbiciowe (Return Loss) [dB] - są miarą uwzględniającą niedopasowanie impedancyjne i niejednorodności toru


3. Parametry związane z kompatybilnością elektromagnetyczną, są to głównie parametry opisujące zjawisko przesłuchów
  a. NEXT - Near-End Crosstalk [dB] - przesłuch zbliżny, opisujący wartość przesłuchów z danego toru, mierzony z bliższego końca toru transmisyjnego
  b. FEXT - Far-End Crosstalk [dB] - przesłuch zdalny, opisujący wartość przesłuchów z danego toru, mierzony z dalszego końca toru transmisyjnego
  c. PS NEXT - Power Sum Near-End Crosstalk [dB] - współczynnik przesłuchu, opisujący wartość przesłuchów typu NEXT pochodzących od wielu sąsiednich torów
  d. PS FEXT - Power Sum Far-End Crosstalk [dB] - współczynnik przesłuchu, opisujący wartość przesłuchów typu FEXT pochodzących od wielu sąsiednich torów
  e. ACR-F (dotychczas znany jako EL FEXT - Equal Level Far-End Crosstalk) [dB] - współczynnik przesłuchu, opisujący wartość przesłuchów z danego toru typu NEXT z tą różnicą, że pomiar następuje z przeciwległego końca w stosunku do generatora sygnału
  f. PS ACR-F (dotychczas znany jako PS ELFEXT - Power Sum Equal Level Far-End Crosstalk) [dB] - współczynnik przesłuchu, idea jest podobna jak dla parametru ACR-F (EL FEXT), z tą różnicą, że przesłuch pochodzi od wielu sąsiednich torów

Funkcje diagnostyczne

Funkcjonalność TDNTX (Time Domain NEXT) dokonuje pomiaru przesłuchów zbliżnych w funkcji odległości. Można więc określić miejsce, w którym przesłuchy są za wysokie.

Funkcjonalność TDRL (Time Domain Return Loss) dokonuje pomiarów odbić sygnału w funkcji odległości i pozwala określić miejsce o zbyt dużym odbiciu sygnału.

Kolejna funkcja diagnostyczna „Impuls Noise” pozwala na „nasłuch” toru transmisyjnego i zliczanie impulsów  zakłócających pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Może zdarzyć się, że pomimo poprawnie wykonanego okablowania, wystąpią, często okresowe, problemy w działaniu sieci na danym łączu.

Przyczyną mogą być właśnie zakłócenia pochodzące z innych urządzeń elektrycznych pracujących w pobliżu. Miernik pozwala na stwierdzenie, czy takie zakłócenia przenikają do toru transmisyjnego.
Copyright (c)2013 TECHNET